top of page

Vi tar oss av fjellet!

FJELLSPRENGERN LEIF IHLANG LOGO

Boring og sprengning er hva vi kan, det er hva vi lever av og god omtale er vår eneste reklame! 

 

Som et sprengningsfirma burte man ikke ha fokus på noe annet enn å bore og sprenge, det er nettop slik vi gjør det. - Spesialisert på KUN boring og sprengning!

HMS-arbeid står sentralt i vår virksomhet, og vi har gode rutiner for å ta vare på sikkerhet, kvalitet og miljø innen vårt fagfelt.

 

Vi benytter oss av systemet "Blastmanager" for å oppfylle alt av kundens og myndighetenes krav til sprengningsarbeidet på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Vi tar på oss jobber sentralt i og rundt Oslo, Viken og Innlandet, men kan også jobbe lenger unna hjemstedet hvis det er nødvendig.

Sprengning
Boring

BERGSPRENGNING
Vi utfører de fleste oppgaver innen bergsprengning. 

Alt fra forsiktig sprengning nær bygninger, utsprengning av boligtomter, veier, grøfter, industritomter, masseuttak og lignende.

 

Våre ansatte streber alltid etter et godt resultat! 

FJELLBORING 
Med lang fartstid i bransjen har vi opparbeidet oss bred kompetanse og har god forståelse av enhver utfordring ditt oppdrag pålegger oss.

Vi følger markedets kvalitetskrav til maskiner og utstyr.

Maskinpark 
FJELLSPRENGERN LEIF IHLANG LOGO

Per i dag disponerer firmaet fem borerigger og egen lastebil for smidig transport! 

Vi jobber med å opprettholde oss moderne med nye maskiner og utstyr!

  • 1 x Sandvik Dino dc400ri 2020 Mod.

  • 3 x Sandvik Dino dc410ri 2019 Mod.

  • 1 x Sandvik Dino dc400ri 2018 Mod.

18019173346040708.jpg
18229922884008505.jpg
bottom of page