Vi tar oss av fjellet i tomta!

Boring og sprengning er hva vi kan, dette er hva vi lever av. Som et sprengningsfirma burte man ikke ha fokus på noe annet enn akkurat det. Så "sprenginga" tar vi av oss selv men, gjennom lang tid i branchen har vi flere gode firmaer vi samarbeider med. Det er mange useriøse aktører ute på markedet, men vi jobber kun med de beste! Dette for å sikre at du som byggherre skal få hva du betaler for. 

 

HMS-arbeid står sentralt i vår virksomhet, og vi har gode rutiner for dette for å ta vare på sikkerhet, kvalitet og miljø innen vårt fagfelt. HMS-senteret Øvre Romerike SA bistår med bedrifthelsetjensten. Hms systemet arbeider vi med selv, slik at det blir så relevant som mulig for våres bedrift,

Vi tar på oss jobber sentralt på Østlandet, men kan også jobbe lenger unna hjemstedet hvis det er nødvendig.

Sprengning

BERGSPRENGNING 
Vi utfører alle oppgaver innen bergsprengning, som krevende sprengning nær eller inne i bygg, utsprengning av boligtomter, veier, grøfter, industritomter, masseuttak og lignende. Med sertifiserte ansatte og borerigger

garanterer vi høy sikkerhet og stor leveringsevne.

Boring

FJELLBORING 
Med spesialisert kompetanse og utallige utfordringer har vi opparbeidet oss bred forståelse av enhver utfordring.

Vi følger markedets kvalitetskrav til maskiner og utstyr, og vil aldri bli stoppet av verneombudet ang vern mot roterende deler!

Maskinpark 

Per i dag disponerer firmaet fem borerigger, alle av nyere dato, med fjernstyring og fire av dem med bur rundt boretårnet. 

Vi jobber med å opprettholde oss moderne med nye maskiner og utstyr! Sammen med gutta i firma som har stolthet i yrket og moderne maskiner som tilfredsstiller bransjens krav, er alt mulig. 

Vi har også flere ADR-godkjente kjøretøy med tilsvarende tilhenger. 

  • 1 x Sandvik Dino dc400ri 

  • 2 x Sandvik Dino dc410ri

  • 1 x Sandvik Dino 800r

  • 1 x Atlas Copco D3

VI HAR TRE NYE SANSDVIK BORERIGGER!

Kontinuerlig investering, for høyeste  effektivitet og kvalitet av gjennomførelse!

© Fjellsprengern Leif Ihlang AS - Org nr 922 573 530.